ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Διαζύγια
  • Γονική μέριμνα και επιμέλεια ανηλίκων – δίαιτες – υιοθεσίες – Αναγνώριση εξωστρεφόμενων παιδιών
  • Αποδοχή κληρονομιάς-Αγωγές προσβολής διαθήκης λόγω πλαστογραφίας, εξαπάτησης, απάτης, απειλών, παράλειψης κληρονομιάς
  • Αποποίηση ευθύνης
  • Επίλυση κληρονομικών διαφορών
  • Έλεγχος κάθε πράξης διαχείρισης κληρονομιάς προστατεύοντας τα συμφέροντα των κληρονόμων μας στην εκτέλεση των διαθηκών στην Ελλάδα
  • Δωρεές για την προστασία της περιουσίας
  • Οργάνωση στοιχείων αποβιώσαντων συγγενών
  • Φόρος κληρονομίας στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία
  • Νομική μοίρα