ΑΚΙΝΗΤΑ/ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ενεργούμε σε πολλές συναλλαγές ακίνητης περιουσίας, είτε πρόκειται για επαναδιαπραγμάτευση, ιδιωτικοποίηση δημόσιων ακινήτων είτε για μισθώσεις από πολυεθνικούς παράγοντες.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλές σε κάθε είδους ακίνητη περιουσία ή συναλλαγή σχετική με ακίνητα, από τη μεταβίβαση, τη μίσθωση και την ανάπτυξη ακινήτων έως την εξειδικευμένη εμπορική αξιοποίηση, όπως η μίσθωση εμπορικών κέντρων, οι συμφωνίες πώλησης και εκμίσθωσης ακινήτων και τα ακίνητα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.