ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αναλαμβάνουμε και επιτελούμε αξιόπιστα: Αριθμητικές συμβάσεις μεταφοράς πόρων, συμβάσεις τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, πλήρη νομική υποστήριξη στο νομικό πλαίσιο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Συμβουλεύουμε επίσης τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς σε καθημερινά τηλεπικοινωνιακά θέματα.